1

Od 29.04.2013 r. do 05.05.2013 r.

Modlimy się w int. Papieża Franciszka.
Niedziela V Wielkanocna

Święty Florian1. Przeżywamy V Niedzielę Wielkanocną. Zapraszamy na nieszpory o 15.00.

2. W tym tygodniu Msze św. ranne będą sprawowane o 8.00. W poniedziałek po Mszy wieczornej próba scholi.

3. Od środy zapraszamy na nabożeństwa majowe, zawsze po Mszy wieczornej, w sobotę po Mszy porannej. Majówki w Borkach i Krzanowicach o 19.00, a we Wróblinie o 19.30.

4. W środę przypada II Rocznica Beatyfikacji Bł. Jana Pawła II oraz wspomnienie św. Józefa Robotnika . Wieczorem o 18.00 do kościoła św. Anny zapraszamy wszystkie rodziny, a szczególnie rodziców i dzieci, które za miesiąc przystąpią do I Komunii św. Majowe Czuwanie Rodzin w Roku Wiary ofiarujemy Bogu w ich intencji, a także w int. tegorocznych maturzystów i młodzieży naszej parafii. Po Mszy adoracja do 20.00, potem Nabożeństwo majowe z Różańcem, i na koniec Apel Jasnogórski. Jak już wiemy, również w Jemielnicy w środę Diecezjalne Święto Rodzin.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Odwiedziny chorych będą już w środę od 9.00.

6. W piątek przypada Uroczystość NMP Królowej Polski.

7. W sobotę na Mszę św. o 8.00 zapraszamy wszystkie Marianki. Po Mszy spotkanie Tercjarzy św. Franciszka. W każdą pierwszą sobotę miesiąca, rano, będziemy śpiewać Godzinki ku czci NMP. W sobotę czcimy także św. Floriana. O 11.00 zostanie odprawiona dziękczynna Msza św. w int. naszej Straży Pożarnej z okazji Jubileuszu 110-lecia istnienia.

8. W przyszłą niedzielę będzie odpust ku czci św. Floriana w Zawadzie. Kolekta za tydzień będzie na potrzeby WSD i Kurii w Opolu.

9. Zap. przedślubne I: Łukasz Łukasiewicz z Warszawy i Dominika Kucharczyk z Krzanowic, Grzegorz Negrycz-Berezowski z Czarnowąs i Izabela Górniak z Opola, i II: Karol Cezary z Czarnowąs i Helena Czepierga z Mościska.

10. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na potrzeby naszej parafii i za posprzątanie kościoła. W sobotę o 9.00 prosimy do sprzątania parafian z Czarnowąs z ul. Wolności.

11. Wieczorny Różaniec: Pon: Płomienia Miłości NSM (R. Baron), Wt: (św. Anna) św. Anny (T. Matyszok), Wt: Matki Dobrej Rady (D. Jaszczyk), Śr: św. Jacka (D. Cebulla), Czw: Zwiastowania NMP (G. Zawada), Pt: MB Częstochowskiej (M. Lisowska).
Liturgia Święta w Parafii od 29.04.2013 do 05.05.2013 r.

EucharystiaPoniedziałek 29.04 – św. Katarzyny Sieneńskiej

8.00 Za ++ rodziców Franciszka i Klarę Witola, teściów Kaspra i Łucję Waleska, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

18.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Józefa Gonsior w dniu 70 r. urodzin, w int. rodziny, za + matkę Julię i poległego ojca Ryszarda.

Wtorek 30.04 

8.00 Za ++ rodziców Mariannę i Stanisława Górnik, Marię i Karola Kucner i ++ z pokrew. Kucner, Górnik i Atamaniuk.

17.00 /św. Anna/ Za + Stanisława Lichosik w miesiąc po śmierci.

18.00 Za + żonę Elżbietę Kotula w r. śm., rodziców, teściów i ++ z pokrew. obu stron.

Środa 01.05 – św. Józefa Rzemieślnika – Czuwanie Rodzin w Roku Wiary

8.00 I. Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Waleska z ok. rocznicy małżeństwa. II. Z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla żony i matki Marii Kasperek z ok. 60 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

11.00 /św. Anna/ ślub rzymski: Damian Glensk i Agnieszka Pilarska.

18.00 /św. Anna/ I. Za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II i św. Józefa w intencji Rodzin. II. O Dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla maturzystów naszej parafii.

I Czwartek 02.05 – św. Atanazego

8.00 Za + ojca Franciszka Waleska, matkę Emilię, brata Joachima, poległego wujka Jana oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 Za + żonę i matkę Łucję Klemens w 10 r. śm., ++ z pokrew. Klemens, Kołodziej i Śpiewak.

I Piątek 03.05 – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

8.00 Za żyjących i ++ Parafian i czcicieli NSPJ oraz za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii.

12.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Martiny i Helmuta Barcik z ok. 25 r. małżeństwa, w int. rodzin Barcik i Baron.

18.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, oraz o zdrowie i Boże błogosław. dla żony i matki Danuty Michurskiej w dniu 40 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

I Sobota 04.05 św. Floriana

8.00 Za ++ rodziców Katarzynę i Michała Skiba, brata Stanisława, szwagra Klaudiusza, teściów Jana i Dorotę Zielony, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Ku czci św. Floriana za żyjących i ++ strażaków Straży Pożarnej.

15.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Krystyny i Tadeusza Jabłońskich z ok. 40 r. małżeństwa.

18.00 /niedz./ Za ++ rodziców Karola i Gertrudę Kubiciel, ojca Józefa Warzecha, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

VI Niedziela Wielkanocna 05.05      

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Beaty i Bernarda Stellmach z ok. urodzin oraz za + ojca Józefa i matkę Brygidę.

8.15 /niem./ Za + męża Gerharda Borkowskiego w 10 r. śm., rodziców, teściów, rodzeństwo, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ Za + męża Józefa Galus, zięcia Piotra, rodziców, teściów, ++ z pokrew. i rodzeństwo obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o Dary Ducha Świętego dla Dawida Skrzipczyk w dniu 18 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

11.00 Do Bożej Op. za wstawiennictwem św. Jana Nepomucena z prośbą o oddalenie klęski powodzi i o Boże błogosławieństwo w pracach związanych z zabezpieczeniem przed powodzią (od Stowarzyszenia ?Nasze Czarnowąsy?/.

15:00 Nabożeństwo majowe.

16.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Marii Wróbel i Barbary Gawlista z ok. 50 r. urodzin, w int. rodzin i za + ojca Pawła.
Trwać w wierze

WiaraCzy to jest jedno i to samo wierzyć i trwać w wierze? Niby tak. Wyznawać wiarę i wytrwać w wyznawanej wierze. Tak jak istnieje zawód wyuczony i zawód wykonywany. Wielu ludzi zawodowo wykonuje coś zupełnie innego, niż to, do czego przygotowywali się w szkole. Podobnie może być z wiarą. Ktoś ciągle deklaruje, że jest chrześcijaninem, bo nigdy nie przyszłoby mu do głowy nazywać siebie np. muzułmaninem, jednak nie jest już do końca pewny swego trwania w deklarowanej wierze. Trwanie w wyznawanej wierze wyraża się w tym, że jest ona żywa, tzn. wykonywana albo jeszcze lepiej, jest praktykowana codziennie i od święta. Trwanie w wyznawanej wierze to codzienna modlitwa, rozmowa z Bogiem, w którego wierzę i któremu zawierzam swoje życie. Trwanie w wierze to także ciągła gotowość do obrony wyznawanej wiary, zwłaszcza dzisiaj. Trwanie w wierze, to również nieustanna troska o jej pogłębianie w sobie, w każdym wymiarze: intelektualnym, duchowym, osobowym. W ten sposób wytrwanie w wierze jest trwaniem w Chrystusie: Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Dopiero takie wyznawanie wiary, które jest trwaniem w niej, wydaje dobre owoce w życiu ludzi: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Wiara wyznawana: chrześcijanin. A wykonywana…?   [prob.] 
Od 22.04.2013 r. do 28.04.2013 r.

Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Niedziela IV Wielkanocna

ROMA  ORDINAZIONE SACERDOTALE OPUS DEI1. Dzisiaj IV Niedziela Wielkanocna ? Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Zapraszamy na nieszpory w int. powołań do służby w Kościele o 15.00.

2. We wtorek przypada Uroczystość św. Wojciecha.

3. W środę Msza szkolna o 17.00, a po Mszy spotkanie uczniów klas IV przed I Rocznicą Komunii św.

4. W czwartek czcimy św. Marka Ewangelistę. Zapraszamy na Mszę św. z procesją błagalną o 7.00 o dobre urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracy na roli. O 19.00 w czwartek spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków.

5. W piątek wieczorem Msza św. dla młodzieży o 18.00 połączona z czuwaniem w intencji nowych powołań w Kościele. Jest także próba chóru.

6. W przyszłą niedzielę jest odpust ku czci św. Jerzego w Kup.

7. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na prace renowacyjne w naszym kościele i za posprzątanie świątyni. W sobotę o 9.00 prosimy parafian z Krzanowic z ul. Słonecznej i z ul. Polnej. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kup dziękujemy za wykonane prace na placu przykościelnym i za posadzenie kwiatków. Bóg zapłać.

8. Zbliża się nasz IV Parafialny Festyn Rodzinny (12 maja). Już dzisiaj wszystkich zapraszamy. Jak co roku prosimy o ofiarowanie na tę okazję różnych przedmiotów, które potem będą pełniły rolę fantów. Można je przynosić do zakrystii. Liczymy także na wykonawców indywidualnych i na zespoły. Liczymy także na to, że nasze Mamy przygotują na tę okazję dobre ciasta.

9. Wieczorny Różaniec: Pon. Św. Antoniego (H. Firlus), Wt. Św. Kamila (E. Zdzuj), Śr. Św. Barbary (M. Panusch), Czw. Wniebowzięcia NMP (G. Fack), Pt św. O. Pio (K. Rippel).

10. Zap. przedślubna I: Karol Cezary z Czarnowąs i Helena Czepierga z Mościska.

11. W sobotę o 8.30 wyjazd LSO na Dzień Otwartych Drzwi do Seminarium w Opolu. Spotkania Marianek nie będzie.
Liturgia Święta w Parafii od 22.04.2013 do 28.04.2013 r.

Święty WojciechPoniedziałek 22.04

7.00 Za + ojca Pawła Labisz, matkę Annę, siostrę Barbarę, ojca Maksymiliana Krel, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Barbary i Artura Czech z okazji 20 rocznicy małżeństwa.

Wtorek 23.04 – św. Wojciecha

7.00 Za ++ rodziców Karola i Paulinę Kornek, teściów, 2 siostry, 3 braci, bratową, szwagierkę, szwagra i ++ z pokrew. Kornek i Bryś.

18.00 Za + ojca Wojciecha Duda w r. ur., matkę Marię i dziadków z rodziny Duda i Szydło.

Środa 24.04 

7.00 Za + męża i ojca Jerzego Rusek z ok. ur. i za ++ rodziców Rusek i Waldyra.

17.00 /szkolna/ Za + męża i ojca Krystiana Konieczko w 1 r. śm.

Czwartek 25.04 – św. Marka

7.00 Za wstawiennictwem św. Marka dobrą pogodę, urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracy na roli.

18.00 Za + Łucję Waleska w r. śm., męża Kaspra, rodziców Zienczyk, ++ z rodziny, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

Piątek 26.04

7.00  Za + Martę Cebulla /od Bractwa Różańcowego/

18.00 /młodz./ Za ++ rodziców Ruth i Eryka Czok, dziadków, ++ z pokrew. Czok, Stoschek, Świerc, Zimek, Schemainda, Dudek i za dusze czyśćcowe.

Sobota 27.04

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z ok. 35 rocznicy małżeństwa oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

12.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Gabrieli i Joachima Stellmach z ok. 25 r. małżeństwa.

15.00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Adam Bielawa i Monika Bogdańska.

18.00 /niedz./ Za ++ rodziców Szymona i Zofię Urban, 3 córki, 3 synów, synową, 3 zięciów i za dusze w czyśćcu cierpiące.

V Niedziela Wielkanocna 28.04  

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Hildegardy Weber z ok. 75 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Zofię i Franciszka Klemens, 3 braci, 3 szwagrów, Bartłomieja Sowada, ++ z pokrew. 3 stron, Jana Langosz, 2 żony, Pawła Mühmel, Jadwigę Lakwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 / św. Anna/ Za + męża Rudolfa Grund, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa i rodzeństwa obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Ireny i Jerzego Niedźwiedź z ok. 40 r. małżeństwa oraz w int. całej rodziny.

11.00 Za + Henryka Kapica w 1 r. śm. i za ++ rodziny Kapica i Wawrzynek.

15:00 Nieszpory.

16.00 Do Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Henryka Targowskiego, Sebastiana Półtorak i Justyny Lisowskiej oraz w intencji rodziców i chrzestnych.
Biblia – artykuł pierwszej potrzeby

pismo_swieteArtykuł niezbędny do zaspokojenia najważniejszych potrzeb ludzkich – właśnie taka jest prosta definicja artykułu pierwszej potrzeby. No tak, ale ileż ich jest. A wszystkie wydają się być pierwsze. Mleko, kawa, chleb, telewizor, komputer, dla niektórych papieros, samochód, leki, piwo? I można by tak wymieniać w nieskończoność. Sięgam po cukier, po pilota TV, szukam myszki komputera, sól, pieprz, wieczorny dziennik telewizyjny, prognoza pogody, rozmaryn do spaghetti? A na półce stoi Pismo święte. Stoi sobie. Czasami leży: pokreślone, sfatygowane, albo jak nowe, choć już trochę zakurzone, w skórzanej oprawie, drogie, ilustrowane. Chrzestna musiała się trochę wykosztować na Pierwszą Komunię świętą. Ale, trzeba powiedzieć, miała gest. Biblia, słowo Boże, żywe i skuteczne, jest w domu. Stoi, leży, jak nowe, lub stare jak świat, ale jak nowe, bo mało używane. Słowo, które nie jest ani jak cukier krzepiący, ani jak wiadomości telewizyjne, przewidywalne, albo jak prognoza pogody, która znowu się nie sprawdzi. Biblia, jak miód, na przeziębienie i na przegrzanie. Biblia, która stoi w naszym domu, albo leży jak Bóg żywy, niezbyt używany, ale zawsze jak nowy. Biblia, to Najświętszy Sakrament w naszym domu, a może nawet coś więcej, bo tu nie trzeba kapłana, kościoła, ołtarza, monstrancji. Wystarczy otworzyć, gdzie popadnie, z przodu, z tyłu, od środka. Wszędzie pełno Boga żywego, i życiowych podpowiedzi, których próżno się spodziewać od telewizora, gazety, nawet? Gościa. Mówimy: gość w dom, Bóg w dom. A trzeba by też powiedzieć: Biblia w domu, Bóg w domu. Żywy i prawdziwy, domownik i gość, krewny i bliski – Pan mój i Bóg mój. Biblia – artykuł pierwszej potrzeby. Lek na rany i na uciszenie zbyt głośnej euforii. Pociecha w rozpaczy. Pokrzepienie w bólu. Podpowiedź w sytuacji bez wyjścia, wiadoma pośród tylu niewiadomych.

Swego czasu, co czwartek, miałem szczęście spotykać się na wspólnym śniadaniu z bardzo ważnym człowiekiem. I dzisiaj, gdy o tym myślę, zadaję sobie pytanie, dlaczego nie zrobiłem sobie z tą niezwykłą osobą żadnego pamiątkowego zdjęcia. Ani jednego! Wtedy wydawało mi się to takie normalne, oczywiste, że mogę tę osobę spotykać, z nią ot tak rozmawiać, że nawet nie przyszło mi do głowy robienie wspólnego pamiątkowego zdjęcia. No właśnie, może by tak zrobić sobie przynajmniej wspólne zdjęcie z Biblią, która stoi sobie w moim domu, na jakiejś półce. Może się kiedyś przyda, i będziemy mogli powiedzieć: patrz, Panie Boże, tu stoimy razem, ja i Twoje Słowo. Niby to wszystko takie normalne, z tą Biblią, w naszym domu. Że ona jest, że w niej Bóg jest z nami, w swoim Słowie, którym jest Pan Jezus, jak domownik. [prob.]
Zebrało się niemal całe miasto

Święty PawełPewnie jakiś koncert. Może jakiś maraton, a może jaki ważny polityk przyjechał coś obiecywać? Nic z tego. Tym razem zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Aż trudno uwierzyć, ale tak było. Tak dzisiaj pisze o tym autor Dziejów Apostolskich: W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Niewątpliwie był to wielki sukces św. Pawła i jego ucznia. Aż Żydzi zgrzytali zębami, zazdrościli i bluźnili  z powodu tego, co ujrzeli. Choć nie wpadajmy od razu w euforię. Nie wiemy do końca, jakie były prawdziwe motywy przybycia aż tak wielu. Na pewno różne. Widać jednak, że bardzo wielu przyszło właśnie z tego powodu: słuchać słowa o Jezusie zmartwychwstałym. Dowodem jest, że Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. To nie była zwykła ciekawość. Oto sam Chrystus zmartwychwstały rozpoczyna swoje wielkie tournée po tym świecie, w swoim Słowie, które jest żywe i skuteczne. Zaczął o niepozornego miejsca, czyli Betlejem. Teraz wybrał sam, miasto godne, stolicę Słowa – Jeruzalem, by tu rozpocząć swój dziejowy pochód. By, dalej, docierać pod nasze strzechy, i być rozpoznawanym w Jego słowie, które jest tak różne od słowa człowieka, choć przez rozum ludzki i serce bezbłędnie rozpoznawane jako słowo Boga samego. To ci dopiero Słowo. [prob.] 
Od 15.04.2013 r. do 21.04.2013 r.

Modlimy się o ducha zgody w naszych rodzinach.