Liturgia Święta w Parafii od 11.03.2013 do 17.03.2013 r.

EucharystiaPoniedziałek 11.03

7.00 Za ++ rodziców Franciszka i Annę Kesler 2 braci, teściów, + z pokrew. obu stron.

17.00 Za + Rudolfa Mally oraz za żyjących i ++ z pokrew. .

Wtorek 12.03

7.00 Za + matkę Martę Kubis w 3 r. śm., ojca Gerharda, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za + męża i ojca Zdzisława Golba w r. śm.

Środa 13.03 

7.00 Za +Ryszarda Niedworok w r. śm., rodziców z obu stron oraz za żyjących i ++ z rodziny.

17.00 /szkolna/ Do Miłosierdzia Bożego za + męża Józefa Wróbel, siostrę Teresę, braci Alfonsa i Franciszka, rodziców z obu stron i za dusze czyśćcowe.

Droga krzyżowa.

Czwartek 14.03

7.00 Za ++ rodz. Adolfa, Ernę i Paulinę Mros, rodzeństwo ++ z pokrew. obu stron.

17.00 Za ++ rodziców Stanisława i Marię Stadnik w 8 r. śm., teściową Danutę Kaczkowską, brata Zdzisława, dziadków z obu stron i za ++ szwagrów: Kazimierza Chromiec, Rudolfa Skabara i Jana Łykawka.

Piątek 15.03

7.00 Za ++ rodziców Józefa i Cecylię Kaluza, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie. Droga Krzyżowa

17.00 Za ++ rodziców Rocha i Zofię Waldyra, teściów, męża Karola, siostrę, braci, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

19.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii w intencji młodzieży

Sobota 16.03

7.00 Za + Józefa Kornek w m. po śm.

18.00 /niedz./ Za + Jarosława Katrus w 5 r. śm., ojca Grzegorza oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

V Niedziela  Wielkiego Postu 17.03    

7.00 Za ++ dziadków Cecylię i Karola Kaluza, rodziców, ++ z pokrew., za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Maksymiliana i Agnieszkę Moczko, Józefa i Wiktorię Wróbel, siostrę Annę, brata Alojzego, Gertrudę i Tomasza Długosz, wujka Jerzego i za  dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Antoninę i Tomasza, brata Pawła, babcie, dziadków, ciocie, wujków, ++ z pokrew.  obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Za ++ rodziców Jana i Jadwigę Czok, Jerzego i Jadwigę Kobczyk, 2 córki, 2 synów, Gertrudę i Pawła Niedworok, ++ z pokrew. obu stron oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

11.00 Za ++ rodziców Karolinę, Ireneusza i Eugeniusza Szpulak, Michalinę i Józefa Danieliszyn oraz za ++ z obu stron.

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.

16.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla męża, ojca i dziadka Jerzego Kubis w dniu 60 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.