Od 07.01.2013 r. do 13.01.2013 r.

Modlimy się o pomnożenie łaski wiary w naszych rodzinach.