1

Niedziela XXVI Zwykła

1. Dzisiaj XXVI Niedziela Zwykła. Zapraszamy na Nieszpory o 15.00.

2. Od poniedziałku serdecznie zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe o 17.30. Ponawiamy naszą zachętę, by wybrać sobie przynajmniej jeden dzień w tygodniu wg wyznaczonych grup i stanów (patrz: ostatnia strona Listu). Może w tym roku uda nam się stworzyć modlitewną rodzinę różańcową przez cały tydzień, gdy codziennie przyjdzie na Różaniec przynajmniej jeden członek rodziny. Gorąco zachęcamy do odmawiania tej jakże skutecznej modlitwy.

3. We wtorek o 18.45 katecheza dla dorosłych Pro Ecclesia nt. Medjugorie.

4. W środę Msza św. szkolna o 17.00. Od 16.00 miesięczna spowiedź dla dzieci i gimnazjalistów. Po Mszy spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych. Dzieci otrzymają poświęcone różańce.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. W piątek od 8.00 odwiedziny chorych.

6. W piątek na Różaniec i na Mszę o 17.30 zapraszamy młodzież, a także gimnazjalistów z klas I, II i III, którzy pragną przygotować się do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii. Od 17.00 okazja do spowiedzi św. O 18.30 próba chóru.

7. W sobotę u św. Jadwigi w Trzebnicy Pielgrzymka Caritas Diecezji Opolskiej, a w niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Hodowców Gołębi.

8. Za tydzień w niedzielę będziemy Bogu dziękować za tegoroczne plony. Gospodarzami będą Parafianie z Borek. Suma Dożynkowa o 9.30. Procesja od krzyża przy piekarni. W niedzielę po Różańcu spotkanie Tercjarzy św. Franciszka.

9. Dziękujemy za kolektę na potrzeby naszej parafii i za posprzątanie kościoła. W sobotę o 8.00 do  prosimy mieszkańców z ul. Kani.

10. W sobotę o 9.00 zbiórka ministrantów i lektorów. 
Wydany w ręce ludzi

Dla wszelkiej pewności powiedzmy, że chodzi tu o Pana Jezusa, chodzi o Boga. To Bóg został wydany w ręce ludzi, a dokładniej należy powiedzieć, że to On sam postanowił wydać się w nasze ręce. I nie chodzi wyłącznie o dramat Pana Jezusa, gdy Go prowadzono na Golgotę, gdy Go kopano, opluwano, poniewierano. Bóg wydał się także w nasze ręce. Możemy zrobić z Nim, co tylko nam się podoba. Możemy Go kochać, uwielbiać, przyjmować do swojego serca. Możemy o Nim mówić dobrze albo źle. Możemy Go bronić i przeklinać. Bóg wydał się w nasze ręce całkowicie, naprawdę, nie na niby! Bóg wydał się w ręce teologów, zakonników, kapłanów, małżonków, wyznawców i ateistów, umiarkowanych katolików i kontemplatyków. W ręce dzieci, młodych i ludzi w podeszłym wieku, zdrowych i chorych. To niesamowita tajemnica, szczęście, ale i dramat. Owszem, dramat Jego, Pana Boga, który wydał się w nasze ręce, ale i nasz osobisty dramat, bo przecież Bóg wydał się w nasze ręce. Co z Nim robimy, jak Go przyjmujemy? Cieszymy się Jego obecnością albo odrzucamy, jak odrzuca się coś niepotrzebnego. To niesamowite szczęście, że Bóg wydał się w nasze ręce. To najważniejsze zadanie naszego życia na tej ziemi. Jak  się na co dzień obchodzimy z Bogiem, który wydał się w nasze ręce? [prob.] 
Bractwo Różańcowe ? 24.09 ? 30.09.2012 r.

Modlimy się w int. ludzi niewierzących, zobojętniałych na sprawy Boże, za wrogów Kościoła.
Niedziela XXV Zwykła

1. Dzisiaj XXV Niedziela Zwykła. Zapraszamy na Nieszpory o 15.00.

2. We wtorek o 18.45 katecheza dla dorosłych Pro Ecclesia nt. Transplantacja narządów w świetle nauki Kościoła

3. W środę Msza św. szkolna o 17.00, a w piątek o 18.00 Msza dla młodziezy. Po Mszy Spotkanie Młodych w grupie YouCat. O 18.30 próba chóru.

4. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na budowę kościołów i jako jałmużna postna.

5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. W sobotę o 8.00 do sprzątania prosimy mieszkańców z ul. J. Kani.

6. Plan modlitwy różańcowej:

  • Pon. – św. Elżbiety (O. Knietsch)
  • Wt. – św. Jacka (D. Cebulla)
  • Śr. – Narodzenia NMP (G. Zowada)
  • Czw. – św. Józefa (M. Gallus)
  • Pt. – św. Judy (E Liguda)

7. W sobotę o 9.00 zbiórka ministrantów i lektorów.

8. W przyszłą niedzielę odpust ku czci św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Siołkowicach.
Liturgia Święta w Parafii od 24.09 ? 30.09.2012 r.

Poniedziałek 24.09.

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla żony i matki Kariny Czernia w dniu 40 r. urodzin oraz w int. rodziny.

18:00 Za + męża Alojzego Świerc w 5 r. śm., rodziców, teściów, za ++ z rodz. Świerc i Waleska.

Wtorek 25.09.         Bł. Władysława z Gielniowa

7:00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Sylwii i Joachima Matuszek z ok. 30 rocznicy małżeństwa.

18:00 /św. Anna/ Do Bożej Op. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Łukasza Grzesik w dniu 18 r. urodzin oraz w int. rodziny.

Środa 26.09.                                  

7:00 Za + Alfreda Przywara w miesiąc po śmierci.

17:00 /szkolna/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Krzysztofa Danisz w dniu 18 r. urodzin oraz w int. rodziny.

Czwartek 27.09.     Św. Wincentego a Paulo

7:00 Do Bożej Op. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław w rodzinie Jagody i Piotra Pudło z ok. rocznicy małżeństwa.

18:00Za ++ rodziców Marię i Wojciecha Duda w 18 r. śmierci.

Piątek 28.09.          Św. Wacława 

7:00 Za ++ rodziców Zofię i Józefa w r. śm., dziadków ++ z pokrew. za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i opiekę Bożą.

18:00 /młodzież/ Za + córkę Ewelinę i za ++ z rodziny Skuratowicz i Stefan.

Sobota 29.09.         Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

7:00 Za + matkę Franciszkę w r. śm., i z ok.. ur., ojca Józefa, teściów, dziadków ++ z pokrew i za dusze czyśćcowe.

11.00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Rafał Klyscz i Krystyna Styra.

12.30 /św. Anna/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Marii i Józefa Kalina z ok. 40 r. małżeństwa.

14.00 Ślub rzymski: Przemysław Kot i Katarzyna Niedźwiedź.

15.00 Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Klaudii i Manfreda Niestrój z ok. 25 r. małżeństwa oraz w int. rodziny.

18:00 /niedz/ Za + ojca Michała  w dniu ur., matkę Rozalię, teściów Marię i Jana ++ z pokrew. i za dusze czyśccowe. .

Niedziela XXVI Zwykła 30.09. 

7.00 Za + Wacława Jaskólskiego w 1 r. śm.

8.15 /niem./ Za + męża Piotra Grzesik w 18 r. śm., rodziców z obu stron, 3 szwagrów i za dusze czyśćcowe.

9:00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Annę i Edwarda Więcek, ojca Alfonsa Golomb, ciocię Marię Swoboda i jej męża Wiktora.

9:30 Za + męża, ojca i dziadka Józefa Niedworok z ok.. ur., rodziców z obu str. oraz w int. rodziny.

11:00 Za + ojca Kazimierza Pierzchała w 7 r. śm., oraz w int. rodziny.

15.00 Nieszpory

16.00 Do Aniołów Stróżów w int. rocznych dzieci: Michała Sorówka, Adama Sorówka, Michaliny Filipowskiej i Marty Świerc, w int. ich rodziców i chrzestnych.
Podziękowanie za żniwa

7 października 2012 roku odbędzie się kolejna uroczystość w naszej Parafii. Będzie to podziękowanie za żniwa w Czarnowąsach.
Chrzestny czy świadek chrztu? warto o tym pomyśleć przed chrztem świętym swojego dziecka

Pytanie to jest ostatnio często stawiane przez osoby, które wybrały życie ?na sposób małżeński?, ale bez sakramentu małżeństwa, czyli osoby, które żyją ze sobą po zawarciu tylko kontraktu cywilnego albo nawet bez kontraktu. Nazwijmy rzecz po imieniu: żyją w grzechu i jak długo ten stan trwa, nie mogą otrzymać rozgrzeszenia podczas spowiedzi sakramentalnej ani też nie mogą przystępować do Komunii św. A przecież chrzestni wraz z rodzicami dziecka, pytani przez kapłana podczas ceremonii chrzcielnej: ?Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? ? winni odpowiedzieć: ?Wyrzekamy się?. Kiedy zatem taka osoba dowiaduje się, że nie spełnia warunków, aby być ojcem lub matką chrzestną (kan.874§1p.3 KPK), pyta, czy w takim razie może być świadkiem chrztu. Odpowiedź brzmi ?tak? i ?nie? w zależności od tego, co się rozumie przez pojęcie ?świadek chrztu?. ?Tak? w znaczeniu obecności w kościele podczas chrztu dziecka i w razie potrzeby poświadczenia o tym fakcie. Natomiast ?nie? w znaczeniu pełnienia funkcji świadka chrztu w miejsce chrzestnego, jak to jest możliwe w przypadku innowierców. Innowierca bowiem, czyli osoba ochrzczona i należąca do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (protestant, anglikanin), może być świadkiem chrztu, pod warunkiem że jest już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka (kan.874§2 KPK). Wyjątek od tej zasady stanowią prawosławni, którzy mogą pełnić funkcję chrzestnego (zob. Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, n. 98). Tak więc katolik może pełnić tylko funkcję chrzestnego, który równocześnie jest świadkiem tego wydarzenia. Natomiast funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla innowierców. Skoro katolik, który pełni funkcję chrzestnego, jest równocześnie świadkiem tego wydarzenia, winien on być fizycznie obecny podczas ceremonii chrztu. Stąd nie wpisuje się do księgi ochrzczonych jako chrzestnego tego, który nie może być obecny podczas liturgii chrzcielnej. Pamiętajmy też, że we chrzcie uczestniczą rodzice chrzestni, czyli ojciec chrzestny i matka chrzestna. Może się tak zdarzyć, że będzie tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan.873KPK mówi wyraźnie: ?Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych?. ?Dwoje?, a nie dwóch czy dwie. ks. Jan Glapik
Pan Bóg mnie wspomaga

Różnie wypowiadamy się o obecności Boga w naszym życiu. Od prostego: wierzę w Boga, po: myślę o Bogu od czasu do czasu; nie wiem, czy Bóg istnieje, wątpię w Boga? Bohater pierwszego czytania mówi jasno: Bóg mnie wspomaga. Zauważmy, jak wiele jest prostoty w tym stwierdzeniu. Zwłaszcza, że sytuacja tego człowieka jest trudna, znajduje się w samym środku bolesnego doświadczenia: Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Często w takiej sytuacji ludzie mówią: Bóg o mnie zapomniał, bo dopuszcza na mnie takie doświadczenia, Bóg mnie pozostawił, opuścił. Tymczasem ów Sługa Jahwe mówi: Bóg mnie wspomaga. W tym prostym wyznaniu zawiera się głębokie przekonanie o bliskości Pana Boga i o Jego mocy, której Bóg człowiekowi nigdy nie odmawia. Bóg nigdy nas nie opuszcza, On zawsze nas wspomaga, w każdej sytuacji naszego życia. Tą świadomością trzeba żyć w każdej chwili, od rana do wieczora, w radości i w cierpieniu. Każdy kapłan na początku modlitwy brewiarzowej żegna się i wypowiada słowa: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Wspomagaj mnie w modlitwie i w pracy, wspomagaj mnie w udręce, w przeciwnościach, ale i w powodzeniu. Niech to będzie modlitwa każdego z nas: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Amen. [prob.] 
Bractwo Różańcowe ? 17.09 ? 23.09.2012 r.

Modlimy się w int. pielgrzymki ojca świętego Benedykta XVI do Libanu.
Niedziela XXIV Zwykła

1. Dzisiaj XXIV Niedziela Zwykła. Nieszpory o 15.00. W Świerklach o 15.00 nabożeństwo fatimskie.

2. We wtorek czcimy św. Stanisława Kostkę, w piątek św. Mateusza Ewangelisty. We wtorek o 18.45, w salce Betania, w ramach katechezy dla dorosłych Pro Ecclesia: Spotkanie z misjonarzem z Brazylii ks. Albertem Rypel. Zapraszamy!

3. W środę Msza szkolna o 17.00. O 18.00 spotkanie Zespołu Caritas. W piątek o 18.00 Msza św. dla młodzieży. Po Mszy Spotkanie Młodych w grupie YouCat. Także w piątek o 18.30 próba chóru.

4. W przyszłą niedzielę o 11.00 na Górze św. Anny Diecezjalne Dożynki. Kolekta będzie przeznaczona na budowę kościołów i jako jałmużna postna.

5. W zakrystii przyjmujemy już intencje mszalne na następny rok. Pamiętajmy o naszych zmarłych, którzy czekają na naszą modlitwę. Nie zapominajmy też o dziękczynieniu Panu Bogu z okazji rocznic, uroczystości osobistych, małżeńskich i rodzinnych.

6. Gimnazjalistów z klas I, II, III, którzy uczęszczają do szkół poza naszą parafią, a pragną przygotować się do sakramentu bierzmowania w naszej parafii, prosimy o zapisywanie się w zakrystii do końca września.

7. Dziękujemy za  dzisiejszą kolektę na prace renowacyjne w naszym kościele i za posprzątanie kościoła. Dziękujemy uczestnikom parafialnej pielgrzymki na Górę św. Anny, za podjęty trud i modlitwę w int. parafii. W sobotę o 8.00 do sprzątania kościoła prosimy mieszkańców z ul. 1 Maja i z ul. Reymonta.

8. Plan modlitwy różańcowej: Pon – bł. Marii Merkert (M. Baron), Wt – św. Moniki (K. Niestrój), Śr – św. Antoniego (H. Firlus), czw – św. Rocha (E. Matyszok), Pt – MB Królowej Aniołów (U. Czok)

spa? tl??0a ize:18.0pt;Garamond”,”serif”’>7:00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla matki Marii Pierończyk z ok. urodzin, za + ojca Maksymiliana oraz Anastazję i Józefa.

 

18:00 /młodzież/ Za ++ rodziców Gertrudę i Joachima Lysik, za żyjących i ++ z pokrew. Lysik, Kałuża, Gabrielczyk.

Sobota 22.09.                        

7:00 Za + męża Jerzego Halama, rodziców Marię i Józefa Piechota, teścia Józefa, szwagrów Karola i Alfreda ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

18:00 /niedz/ Za ++ rodziców Józefę i Stanisława Magdziarz, ++ dziadków z obu stron.

Niedziela XXV Zwykła 23.09. 

7:00 Za ++ rodziców Klarę i Franciszka Witola, dziadków ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

8:15 /niem./ Za + brata Rudolfa Golombek i bratowa Apolonię w r. śm., matkę Monikę, poległego ojca Ludwika, teściów Klarę i Wiktora Fautsch ++z pokrew. z 3 stron, za dusze czyśccowe oraz w int. rodziny.

9:00 /św. Anna/ Za + męża Rudolfa Grund, rodziców, teściów ++ z pokrew. i rodzeństwa obu str. i za dusze czyśćcowe.

9:30 Za ++ Florentynę, Stefana i Herberta Gwóźdź, szwagierkę Hildegardę, szwagra Norberta Michalek, za żyjących i ++ z pokrewieństwa.

11:00 Za + męża Kazimierza, teściów Bolesławę i Norberta, ojca Michała i za ++ z rodz.

15.00 Nieszpory

16.00 Do Bożej Op. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Żanety Jaskórzyńskiej z ok. 18 r. urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie.