1

Bractwo Różańcowe ? 26.03 ? 01.04.2012 r.

Modlimy się w int. wszystkich rodzin zwłaszcza przeżywających różne trudności.
Niedziela V Wielkiego Postu

1. Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15:00.

2. Jutro liturgiczny obchód Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, która przypada dzisiaj. Zapraszamy do licznego udziału w Mszy św. tym bardziej, że obchodzimy w tym dniu Dzień Świętości Życia.

3. W związku ze zmianą czasu na letni Msze wieczorne sprawowane będą o 18:00 (z wyjątkiem środowej Mszy szkolnej).

4. W poniedziałek i czwartek spotkanie z bierzmowańcami wg planu o 19:00.

5. We wtorek o 18:45 katecheza dla dorosłych Pro Ecclesia nt. Grzech niejedno ma imię (wprowadzenie: – p. Karol Bujnicki).

6. W środę Msza św. szkolna z Drogą krzyżową dla dzieci i gimnazjalistów o 17:00.

7. W piątek po Mszach Droga krzyżowa z zaleckami. Wieczorną Drogę Krzyżową – jeśli pogoda dopisze – na placu kościelnym poprowadzą Rodziny w int. Rodzin parafii. Zapraszamy do licznego udziału rodziców z dziećmi i młodych.  Po Drodze krzyżowej próba chóru.

8. W sobotę po Mszy porannej spotkanie Tercjarzy św. Franciszka.

9. Za tydzień Niedziela Palmowa. Przed każdą Mszą św. poświęcenie palm. Procesja z palmami na sumie o 9:30. Rozpoczęcie przy Krzyżu Misyjnym, a następnie procesyjne wejście do kościoła. Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby WSD i Kurii w Opolu, a przed kościołem składamy ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

10. Zap. przedślubna: Adrian Kondziela z Wróblina i Justyna Duda z Czarnowąs.

11. Sakrament chrztu przyjęli Jakob i Jeremy Wac-Wenzel. Niech Bóg błogosławi.

12. Nadal zachęcamy do zapisywania się na pielgrzymkę do Francji (Lourdes) i Hiszpanii w dniach 7-15 czerwca br. Plan pielgrzymki do odebrania w zakrystii. Również w zakrystii można nabyć świece na stół wielkanocny.

13. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na budowę obiektów kościelnych i konserwację zabytków w naszej diecezji, za złożone przed kościołem ofiary na upominki świątecznych dla osób chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Dziękujemy za posprzątanie świątyni. W sobotę na 9:00 do sprzątania prosimy mieszkańców z ul. Broniewskiego.

14. Plan różańca przed wieczornymi Mszami św.:

  • Pon. ? Zwiastowania Pańskiego (K. Świerc)
  • Wt. ? św. Faustyny (M. Przywara)
  • Śr. ? św. Kamila (E. Zdzuj)
  • Czw. ? Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi (R. Baron)
  • Pt. ? św. Rocha (E. Matyszok).Liturgia Święta w Parafii od 26.03 ? 01.04.2012 r.

Poniedziałek 26.03.  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7:00 Za ?? rodz. Piotra i Annę Grzesik, męża, teściów, szwagrów, ?? z pokrew. Zdzuj i Grzesik.

18:00 Za ?? rodziców Annę i Józefa Boja, Wiktorię i Franciszka Kalina, brata Brunona, dziadków, ?? z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 27.03.

7:00 Za ? matkę Anielę Baron w r. śm. oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

18:00 Za ? żonę Eugenię Noworolską z ok. ur. oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

Środa 28.03.

7:00 Za ? ciocię Annę w r. śm., 2 siostry, 3 braci, ?? rodziców i za dusze czyśćcowe.

17:00 /szkolna/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podzięk. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża Stanisława Lichosik w dniu urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Czwartek 29.03.

7:00 Za ?? rodziców Marię i Ludwika Kornek, dziadków Agnieszkę i Pawła Glatki, ?? z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 Za ? męża Joachima w dniu ur., matkę Marię, tesicową i za dusze czyśćcowe.

Piątek 30.03.

7:00 Za ? matkę Julię Gonsior, poległego ojca Ryszarda, ?? z pokrew. Gonsior i Frencel.

7:30 Droga krzyżowa.

18:00 /młodz./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podzięk. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Patrycji Staisz w dniu 18 urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18:30   Droga krzyżowa rodzin – w intencji wszystkich rodzin parafii.

Sobota 31.03.

7:00 Za ?? rodziców Karola i Franciszkę Czok, Piotra i Elżbietę Warzecha, brata Karola i za ?? z pokrew. obu stron.

18:00 /niedz/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podzięk. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Herberta Kornek w dniu 50 r. urodzin, o opiekę Bożą w rodzinie oraz za ?? rodziców i teściów.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 01.04. 

7:00 Za ? Jana Labisz w r. śm., żonę Helenę, rodziców, ?? z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8:15 /niem./ Do Bożej Op. i NMP z Lourdes z podzięk. za łaski, o zdrowie i opiekę Bożą dla Marii w dniu urodzin, za ? męża Józefa, rodziców z obu stron i dusze czyśćcowe.

9:00 /św. Anna/ Za ? matkę Helenę Jaszkowic w 4 r. śm., babcię Gertrudę Wiench, dziadków Pawła i Klarę Jaszkowic i za dusze czyśćcowe.

9:30 Za ? syna, brata i wnuka Radosława Gumul w 8 r. śm.

11:00 Za ? męża Jerzego Czok, ?? rodziców Elżbietę i Piotra, teściów Julię i Pawła, 3 braci i za dusze w czyśćcu cierpiące.

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16:00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podzięk. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Marty Ćwiklik z okazji 18 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.
Niedziela u babci? w szpitalu

Chrześcijanie dysponujący wolnym czasem powinni pamiętać o swoich braciach, którzy mają te same potrzeby i te same prawa, a którzy nie mogą odpoczywać z powodu ubóstwa i nędzy. W pobożności chrześcijańskiej niedziela jest tradycyjnie poświęcona na dobre uczynki i pokorne posługi względem ludzi chorych, kalekich i starszych. Chrześcijanie powinni także świętować niedzielę, oddając swojej rodzinie i bliskim czas i staranie, o które trudno w pozostałe dni tygodnia (2186). Tyle Katechizm Kościoła Katolickiego. A co nam podpowiada życie? Wielu z nas wspomina niedzielne wizyty u babci. Dobry obiad, dużo ciepła, życzliwości, ludzkiego spokoju. Aż się nie chciało wyjeżdżać. Dom babci i dziadka był czymś więcej niż odskocznią od codziennego pędu życia, zgiełku – był przestrzenią życiowej normalności. Dzisiaj często słyszymy z ust starszych: Ja ich już nie rozumiem, oni na nic nie mają czasu, ani dla siebie nie mają czasu, ani dla innych. Owszem, podobny zarzut daje się też słyszeć z drugiej strony: Wy nic nie rozumiecie. To są inne czasy, niż te, w których wy kiedyś zakładaliście rodziny. I często kończy się na tym, że i jedni i drudzy pozostają zamknięci w swoich światkach. Czy to tylko sprawa tzw. konfliktu pokoleń, czy może coś więcej? Bo przecież jedni i drudzy siebie nawzajem potrzebują, jedni i drudzy na siebie czekają. A jeśli czekają, to najbardziej w niedzielę. Zwłaszcza ci starsi, którzy może nie dysponują samochodem, może są już trochę schorowani. Niedzielna samotność doskwiera bardziej niż ta w tygodniu. Moja śp. Babcia, kiedy przyjeżdżałem w odwiedziny, witała mnie zawsze w ten sam sposób: Wiedziałam, że dzisiaj przyjedziesz, czułam, że dzisiaj przyjedziesz. Dzisiaj słyszę to samo od mojej kochanej Mamy. Czy tu chodzi o jakąś niedzielną intuicję, czy o coś więcej? Niedziela jest tradycyjnie poświęcona na dobre uczynki i pokorne posługi względem ludzi chorych, kalekich i starszych. No właśnie, a jeśli chodzi tu o czekanie w szpitalu. Czy ktoś przyjdzie porozmawiać, zwłaszcza gdy do tego i tamtego przyszło całe pokrewieństwo. Samotność to taka straszna trwoga – śpiewał kiedyś pewien młody człowiek. Niedziela to okazja do wypełniania dobrych uczynków wobec samotnych, chorych i starszych, to budowanie przyjaźni, na co nie ma wiele czasu w tygodniu. To również pielęgnowanie rodzinnych relacji, i czas na osobistą refleksję i wyciszenie. Często, by bardziej pokochać swój własny dom, rodzinę, trzeba spojrzeć z dystansu: osamotnienia szpitala, opuszczenia w niedoli, cierpienia. To ważna lekcja życia. [prob.]
Kogo chcemy widzieć w Jezusie?

Grecy, którzy byli znani raczej z filozofowania niż z religijnej dewocji, chcą widzieć Jezusa. Ewangelia wyraźnie mówi, że także oni przyszli do Jerozolimy, aby oddać pokłon Bogu. Znaczy to, że oprócz filozofowania na tematy dotyczące sensu istnienia świata, uznawali również istnienie Boga, nawet skłonni byli Go czcić. Ale, jak to widać w Ewangelii, ich zainteresowania idą dalej: chcą zobaczyć Jezusa. I tu sprawa zaczyna się jakby komplikować. Bo gdy uczniowie w końcu docierają do Pana Jezusa i wyjawiają przed Nim pragnienie Greków, że chcą Go zobaczyć, wtedy Jezus zaczyna opowiadać o ziarnie, które musi obumrzeć, mówi o miłości życia, które trzeba utracić, wreszcie dochodzi do sprawy najważniejszej: Kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. Także dzisiaj ludzie chętnie filozofują na różne tematy, włącznie z tematem Boga, Kościoła. Czasami skłonni są oddać Bogu pokłon; czasami! Gotowi są nawet widzieć Jezusa. Ale Pan Jezus nie jest do oglądania! Tak, można Go adorować. Jednak to sam Chrystus pozwala siebie widzieć człowiekowi takim, jakim jest; jako Ziarno, które obumiera, by dać życie; jako Życie, które swój sens odnajduje w Bogu, i jako najgłębsza służba przez naśladowanie Chrystusa. Tylko jako taki Pan Jezus jest Wystawą żywego Boga.
Droga Krzyżowa Rodzin
Czerwcowa pielgrzymka

 
Bractwo Różańcowe ? 19.03 ? 25.03.2012 r.

Modlimy się w int. szafarzy Komunii św. za mężów, ojców i młodzieńców – o dar męstwa.
Kryzys niedzieli i kryzys życia

Właściwie można by mówić o pewnej prawidłowości, polegającej na tym, że znakiem wzrostu stopy życiowej ludzi jest tzw. kultura weekendu. Ludzie w ciągu tygodnia pracują, zarabiają, a potem mają prawo do wypoczywania; już w piątkowy wieczór śmigają na niedzielny odpoczynek, zaczynają się bawić, wydawać zarobione pieniądze. A co? Powie ktoś – mają do tego prawo! Jednak różne badania pokazują, że ta prawidłowość w sumie okazuje się być rażącą nieprawidłowością dla życia człowieka, dla pomyślności rodzin. Tą pozorną prawidłowość można by wyrazić w postaci prostego równania: Wysoka kultura weekendu (wyjazdy, odpoczynek, zakupy) = wysoki standard życia, powodzenie, osiąganie życiowej pełni, spełnienia. Jednak do końca tak nie jest. Wiele dzisiaj mówi się  i pisze o związku miedzy kryzysem niedzieli jako świętowania Dnia Pańskiego i kryzysem ludzkiej egzystencji. Świętowanie, zwłaszcza w jego głębokim, religijnym wymiarze, wnosi bardzo wiele w życie ludzkie. Wspólnota z drugim człowiekiem, z grupą ludzi, nie wyczerpuje przecież ludzkich relacji. Człowiek nosi w sobie powołanie do wspólnoty z Bogiem. Egzystencja człowieka jest bardzo zubożona, gdy ogranicza się wyłącznie do relacji z innymi ludźmi, z otaczającą przyrodą. Ba! Te relacje prędzej czy później zostaną osłabione, gdy będą odcięte od wspólnoty z Bogiem. Ktoś powie: przecież całe społeczeństwa właśnie tak żyją. W każdy piątek wieczorem autostrady z Monachium zapełniają się sznurami samochodów w stronę Garmisch?Partenkirchen; zimą sprzęt narciarski na dachu auta, latem dobry sprzęt wspinaczkowy, czasami przyczepka z konikiem. Wszystko dla ludzi. Marzenie! A jak pada deszcz, już w niedzielny poranek, trochę sfrustrowani (z wyjątkiem konika) wszystko kieruje się w stronę  własnych domów. Oczywiście, tak też można żyć. Nic złego! Ale czy dobro zostało wypełnione do końca. Czas wolny nie jest tylko przerwą w pracy. Jest czymś więcej! Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To przykazanie w Dekalogu jest już na trzecim miejscu. Bo człowiek potrzebuje też wspólnoty z Bogiem,  sam Bóg tęskni za człowiekiem. Dzień Pański służy temu spotkaniu, przede wszystkim ten dzień temu służy. By spotkać Boga namacalnie, w Jego słowie, w Chlebie eucharystycznym. Niedziela bez tego spotkania staje się dniem strasznie zubożonym. Tak wiele osób, tak wiele rodzin, cierpi dzisiaj z powodu tego braku, jakim jest złe przeżywanie Dnia Pańskiego. Bo kryzys niedzieli, świętowania, pociąga za sobą głęboki kryzys życia. Bo brakuje tego świętego spoiwa życia, którym jest Bóg i wspólnota z Nim. Tu nie ma wyjątków. Warto budować szczęście własne i rodziny w oparciu o wspólnotę w Bogiem, na co dzień i od święta.   [prob.]
Niedziela IV Wielkiego Postu

1. Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu Laetare. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15:00.

2. W poniedziałek przypada Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy wszystkich mężów, ojców i młodzieńców na Mszę św. o 17:00. Po Mszy św. spotkanie Szafarzy Komunii św. na plebanii.

3. W poniedziałek i czwartek spotkanie z bierzmowańcami wg planu.

4. We wtorek o 17:45 katecheza dla dorosłych Pro Ecclesia nt. Wartość zdrowia w świetle wiary (p. Urszula Nowainska).

5. W środę Msza św. szkolna z Drogą Krzyżową dla dzieci i gimnazjalistów o 17:00. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, w salce Betania.

6. W piątek po Mszy św. porannej i wieczornej Droga Krzyżowa z zaleckami. Na wieczorną Mszę św. i Drogę Krzyżową zapraszamy również młodzież i kandydatów do bierzmowania. Po Mszy św. Spotkanie młodzieży w salce Betania. Tym razem projekcja filmu Pasja. O 18:00 próba chóru.

8. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na budowę obiektów kościelnych i konserwację zabytków w naszej diecezji. Przed kościołem członkowie Zespołu Caritas zbierać będą ofiary na świąteczne upominki dla osób chorych, samotnych i w podeszłym wieku.

9. Zachęcamy do zapisywania się na pielgrzymkę do Francji i Hiszpanii w dniach 7 ? 15 czerwca br. Plan pielgrzymki można odebrać w zakrystii. Także w zakrystii można nabyć świece na stół wielkanocny.

10. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na prace renowacyjne w naszym kościele i za złożone przed kościołem ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Mieszkańcom z ul. Akacjowej dziękujemy za posprzątanie świątyni, a młodzieży za udział w Dekanalnym Spotkaniu. W sobotę na 9:00 do sprzątania prosimy mieszkańców z ul. Broniewskiego.

11. Plan modlitwy różańcowej przed wieczornymi Mszami św.:

  • Pon. ? bł. Czesława (P. Cebulla)
  • Wt. ? św. Jadwigi (E. Fila)
  • Śr. ? MB Dobrej Rady (D. Jaszczyk)
  • Czw. ? MB Pocieszenia (G. Kinder)
  • Pt. ? MB Częstochowskiej (M. Lisowska). n- ye0v?pe?ze:17.0pt;Garamond”,”serif”’> Za ? Pawła Długosz w dniu ur., żonę Paulinę, rodziców z obu stron, synów Pawła i Jerzego, zięcia Arnolda oraz za żyjących i ?? z pokrew.

18:00 /niedz/ Za ?? Marię i Piotra Wypich, syna Helmuta, ? Anastazję Michala i za ?? Małgorzatę i Pawła Zdzuj.

Niedziela V Wielkiego Postu 25.03.  

7:00 Za ? męża Józefa Krawczyk z ok. ur. i w r. śm. ?? z rodzeństwa Krawczyk, za zamordowanych rodziców Pasoń i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8:15 /niem./ Do Miłosierdzia Bożego za ?? rodziców Buhl i Skrzypczyk, rodzeństwo, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9:00 /św. Anna/ Za ? matkę Julię Bzdok w dniu ur., poległego ojca, ?? braci Lothara, Wernera i Ewalda, bratową Eleonorę oraz w int. rodziny.

9:30 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podzięk. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Kariny Zieńczyk z okazji 40 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

11:00 Za ? w Danii s. Chryzantę Kałuża, ?? jej rodziców i rodzeństwo.

15:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

16:00 Do Aniołów Stróżów w int. rocznego dziecka Wojciecha Bronkiewicz oraz w int. rodziców i chrzestnych.