Liturgia Święta w Parafii od 16.01 ? 22.01.2012 r.

Poniedziałek 16. 01. 2012

8:00 I Za ? matkę Gertrudę Resel w 2 r. śm., ojca, brata Norberta i za ?? z pokrew. Resel i Woźnica. II Za ? ojca Wiktora Moczko w r. śm., matkę Gertrudę, brata Joachima, teściów Janta, ?? rodziców i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 17. 01. 2012

8:00 Za ? w Niemczech Arnolda Lakota w miesiąc po śmierci.

Środa 18. 01. 2012

8:00 Do Miłosierdzia Bożego za ? męża i ojca Jana Czajor, ?? rodziców, teściów oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

Czwartek 19. 01. 2012

8:00 Za ? Ryszarda Niedworok w r. śm., rodziców z obu stron i za żyjących i ?? z pokrew.

Piątek 20. 01. 2012

8:00 I Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podzięk. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Marii i syna z ok. urodzin oraz w int. rodziny. II Za ?? rodziców i teściów Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda Laksy, brata Henryka, za ?? Antoninę, Jadwigę i Monikę Świerc, za dusze czyśćcowe i o opiekę Bożą w rodzinie.

Sobota 21. 01. 2012

8:00 Za ?? dziadków Annę i Wilhelma Skowronek z ok. ur., ?? Agnieszkę i Jerzego Pawleta, za żyjących i ?? z rodziny Panusch, Müller i Skowronek.

18:00 /niedz/ Za ? syna Roberta Mainka z ok. ur. oraz za żyjących i ?? z całego pokrewieństwa.

Niedziela 22. 01. 2012

7:00 Za ?? dziadków Agnieszkę i Jerzego Pawleta, Bronisławę i Stanisława Juszkiewicz, Różę i Emila Zieleźny, Mariannę i Czesława Dysiek i za dusze czyśćcowe.

8:15 /niem./ Za ? Marię Kornek, 4 szwagierki, 2 szwagrów, za ? Stefana Czech, 2 braci, rodziców z trzech stron i za ?? z pokrew.

9:00 /św. Anna/ Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podzięk. za łaski, o zdrowie i opiekę Bożą w rodz. Kariny i Marka Glomb z ok. 20 r. małżeństwa.

9:30 Za ?? Ernę i Józefa Slota, Annę i Teofila Świtała, ?? ich rodziców i rodzeństwo, 4 szwagrów i za dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podzięk. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Krystyny i Oskara Misch z ok. 45 r. małżeństwa oraz w int. całej rodziny.

15:00 Nieszpory.

16:00 Za ?? rodziców Antoniego i Jadwigę Głowacki, ? Jolantę Kobienia, teściów Antoniego i Małgorzatę Kobienia i za ?? z pokrew. obu stron.