Liturgia Święta w Parafii od 22.06 – 28.06.2009 r.

Poniedziałek – 22.06.2009

7.00 – Za ++ w Niemczech wujka Johana i ciocię Jadwigę, ++ rodzeństwo i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

18.00 – Za + Pawła Kolodziej, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Wtorek – 23.06.2009  Dzień Ojca

7.00 – Za ++ rodziców Karola i Rozalię Gonsior i za + męża Jerzego Marsolek.

18.00 /św. Anna/ Za + matkę Marię Duda w rocznicę urodzin, ojca Wojciecha i za ++ z pokrewieństwa Duda i Szydło.

Środa – 24.06.2009  Narodzenie św. Jana Chrzciciela

7.00 – Za + w Niemczech Pawła Motzko.

11.00 /św. Anna/ ślub rzymski: Marcin Skibiński i Martyna Gonsior.

17.00 Ku czci św. Jana Chrzciciela w intencji żyjących i ++ czcicieli.

Czwartek – 25.06.2009

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Łucji Śpiewak z ok. 85 r. urodzin oraz za ++ i poległych z rodziny Klemens, Śpiewak, Wróbel i Niedworok.

18.00 – Za ++ rodziców Janinę i Andrzeja Kasielskich, Stefanię Jana Brzęczek,  braci Stanisława i Czesława Kasielskich i za + siostrę Annę Tyszecka.

Piątek – 26.06.2009

7.00 – Za ++ rodziców Zofię i Franciszka Klemens, ojca Bartłomieja Sowada, trzech braci, czterech szwagrów, ++ z pokrew. z trzech stron, + Jana Langosz, dwie żony, + Pawła Mühmel i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Za + Marię Teda z okazji urodzin, rodziców, trzech braci, szwagierkę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Sobota – 27.06.2009  NMP Nieustającej Pomocy

7.00 – Za + Jana Tarara w 10 r. śmierci, żonę Klarę i ++ z pokrew. obu stron.

18.00 /niedz./ Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Pogrzeba i ++ z  obu stron.

XIII Niedziela Zwykła – 28.06.2009

7.00 – Za ++ rodziców Pawła i Emmę Wróbel, dziadków, Łucję i Rudolfa Wróbel, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Do Miłosierdzia Bożego i Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Skrzipczyk, Stotko i Langosch.

9.00 /św. Anna/ Do Bożej Op. Matki Najświętszej i św. Anny z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie oraz za + męża Franciszka Wrobel.

9.30 – Za ++ rodziców Józefa i Martę Pasoń, teściów Teodora i Zofię Dras i za ++ z pokrewieństwa Pasoń i Dras.

11.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Heleny i Henryka Moczko z okazji 25 rocznicy małżeństwa.

15.00 – Nieszpory

16.00 – Za ++ rodziców Jana i Dorotę Zielony, brata Eugeniusza, teściów Michała i Katarzynę, szwagrów Stanisława i Klaudiusza, ++ z obu stron, za dusze czyśćcowe.