Liturgia Święta w Parafii od 13.04 – 19.04.2009 r.

Poniedziałek Wielkanocny – 13.04.2009

7.00 – Za + Annę Michala, ++ rodziców, teściów, dziadków i ++ z pokrew. Michala i Adamiec.

8.15 /niem./ Za + Augustyna Libawski, rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa i ++ z pokrew.

9.00 /św. Anna/ Za ++ dziadków Teodora i Zofię Dras, Józefa i Martę Pasoń i ++ z pokrewieństwa Dras i Pasoń.

9.30 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Urszuli i Norberta z okazji 20 rocznicy małżeństwa.

11.00 – Za ++ rodziców Katarzynę i Józefa Jaszczyk, Agatę i Józefa Myślińskich,  krewnych z obu stron, za + Zygmunta Knapik, o zdrowie i opiekę Bożą w rodz.

16.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Pawła Panitz z okazji 81 rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Wtorek Wielkanocny – 14.04.2009

7.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Anny i Franciszka Kasperek z ok. 40 r. małż. i za ++ rodziców z obu stron.

18.00 – Za + męża Maksymiliana Teda w rocznicę śmierci.

Środa Wielkanocna – 15.04.2009

7.00 – Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa Bazylewicz, ++ teściów Michała i Marię Noworolskich oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

17.00 /szkolna/ Za + ojca Czesława Firlus w 1 rocznicę śmierci.

Czwartek Wielkanocny – 16.04.2009

7.00 – Za ++ Marię i Tomasza Grund

17.00 – Za + ojca Jana Chmiel w rocznicę śmierci, + matę Gertrudę, ++ teściów Waldyra i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek Wielkanocny – 17.04.2009

7.00 – Za poległego ojca Tomasza Dyga, + matkę Martę, męża Gintra Szyndzielorz, ++ czterech szwagrów oraz o pomyślny przebieg operacji i łaskę zdrowia.

18.00 – Za + koleżankę Annę Gajda-Kowalewską.

Sobota Wielkanocna – 18.04.2009

7.00 – Za ++ rodziców Alojzego i Anastazję Baron + ojca Józefa Matros oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

18.00 – /niedz./ – Za + w Niemczech Pawła Niedworok w miesiąc po śmierci 

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego –  11.04.2009  7.00 – Za + ojca Wiktora Moczko w dniu urodzin, + matkę Gertrudę, teściową Joannę Janta w rocznicę śmierci i teścia Hermana.

8.15 /niem./ Do Bożej Op. i Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie z okazji rocznicy małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla matki Brygidy w dniu urodzin.

9.00 /św. Anna/ I. W int. wszystkich Ofiarodawców kościoła św. Anny. II. Do Bożej Op. za wstawiennictwem św. Anny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Doroty i Pawła Stiller z ok. 40 rocznicy małżeństwa.

9.30 – W intencji dzieci obchodzących I rocznicę przystąpienia do I Komunii świętej oraz ich rodziców, chrzestnych i krewnych.

11.00 – Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Matyldy i Gerharda Fautsch z okazji 50 rocznicy małżeństwa.

15.00 – Nieszpory.

16.00 – O wieczny pokój dla + matki Władysławy w 11 rocznicę smierci oraz za ++ z rodziny Krawczyków i Skrzypczaków.