Pierwsza spowiedź święta dzieci

W piątek 13.03.2009 r. o godz. 16:00 pierwsza spowiedź święta dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. Zbiórka dzieci w kościele o godz. 15:45. Natomiast po spowiedzi, w salce ok. godz. 16:45 spotkanie organizacyjne rodziców.