Liturgia Święta w Parafii od 26.01 – 01.02.2009 r.

Poniedziałek – 26.01.2009 Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa

8.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Martę Dyga z ok. urodzin, poległego ojca Tomasza, + męża Gintra Szendzielorz i za ++ z pokrewieństwa.

Wtorek – 27.01.2009

8.00 – Za + matkę Florentynę Gonsior w 6 r. śmierci, ojca, brata, za + Monikę Nels, + jej męża, ++ z pokrewieństwa obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa – 28.01.2009 Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

8.00 – Za ++ Pawła i Paulinę Długosz, ++ ich rodziców, dwóch synów Pawła i Jerzego i + zięcia Arnolda.

Czwartek – 29.01.2009

8.00 – Do Bożej Op. za wstaw. Matki Najśw. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców Heleny i Józefa Pawleta z okazji 35 rocznicy małż. oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

Piątek – 30.01.2009

8.00 – Do Bożej Op. z podziękowaniem za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomasza Labisz z ok.18 r. ur. oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

14.00 – Do Bożej Op. za wstaw. Matki Najśw. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla matki i babci Marii Nowainskiej w dniu 80 rocznicy urodzin.

Sobota – 31.01.2009 Wspomnienie św. Jana Bosko

8.00 – Za + męża Waldemara Niekrawiec, ++ teściów Annę i Franciszka, rodziców Paulinę i Alojzego Weber, + brata, ++ z rodziny Niekrawiec, Matyszok i Cebula oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 /niedz./ – Za + ojca Franciszka Waldyra w rocznicę śmierci, + matkę Marię, ++ teściów i za dusze w czyśćcu cierpiące.

IV Niedziela Zwykłą – 01.02.2009

7.00 – Za + ojca w rocznicę śmierci, matkę, ++ teściów, + siostrzeńca Konrada, szwagra, szwagierkę, ++ z pokrew. Kimmel i Panusch i za dusze czyśćcowe.

8.15 /niem./ Za + ojca Roberta Slotta w rocznicę śmierci, teściową Bertę Kokot w rocznicę śmierci,  teścia Alojzego i za + siostrę Krystynę Schafranietz.

9.00 /św. Anna/ Za + matkę Jadwigę Speda, ojca Jerzego, syna Artura, ++ Irmentraudę i Hildegardę Schubert, za ++ z pokrew. Speda, Schubert, Urban i Wolnicz.

9.30 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Anny z podziekowaniem  za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Małgorzaty i Volkera w 10 rocznicę małżeństwa.

11.00 – Za + Gerharda Wójcik z okazji 80 rocznicy urodzin oraz za żyjących i ++ z rodziny Wójcik, Zychal i Lisowski.

15.00 – Nieszpory.

16.00 – Za + ojca Rainholda Nawrat w rocznicę śmierci.